หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อุทยานเมืองเก่า
จ.พิจิตร
ส้มโอท่าข่อย
ของดีในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 
 
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
เพื่อความอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
 
สมยศ บรรเจิดศิลป์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
กิจกรรม
Activities
   
   
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.เมืองเก่า เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบัส ขนาดไม่น้อยกว่า [ 8 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 130 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 83 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 141 
ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference) [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 153 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 [ 5 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 160 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 123 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ [ 29 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 251 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 91 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอา [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุ-อาหารเสริม(นม) พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ ชนิ [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]

   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
พจ 0023.6/ว2256 ลว 30 พ.ค. 66 ขอแจ้งแนวทางการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.6/ว2256 ลว 30 พ.ค. 66)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2250 ลว 30 พ.ค. 66 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเเนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ) กองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา (พจ 0023.3/ว2250 ลว 30 พ.ค. 66)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 2252 ลว 30 พ.ค.66 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ชวยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๖ ลว.๓๐ พ.ค.๖๖  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/6234 ลว 31 พ.ค.66) รายงานผลการตรวจการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566(พจ0023.5/6234 ลว 31 พ.ค.66)  [ 30 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/6148 ลว 29 พ.ค.66 การโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/6157 ลว 29 พ.ค.66 การโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ0023.5/6146 ลว 29 พ.ค.66 การโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2230 ลว 29 พ.ค.66 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ประจำปี 2566) (พจ 0023.3/ว2230 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว2231 ลว 29 พ.ค. 66 ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง (พจ 0023.6/ว2231 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2234 ลว 29 พ.ค.66 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย (พจ 0023.3/ว2234 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2232 ลว 29 พ.ค. 66 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (พจ 0023.3/ว2232 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2233 ลว 29 พ.ค. 66 การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนถิ่นเรียกคืนและนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว (พจ 0023.3/ว2233 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/6158 ลว 29 พ.ค.66) แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
(พจ0023.5/ว2227 ลว 29 พ.ค.66) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน)เพิ่มเติม  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.6/ว2218 ลว 29 พ.ค.66 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 (พจ 0023.6/ว2218 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2220 ลว 29 พ.ค. 66 ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่2 (พจ 0023.3/ว2220 ลว 29 พ.ค. 66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2221 ลว 29 พ.ค.66 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุกเสมอภาค) ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 (พจ 0023.3/ว2221 ลว 29 พ.ค.66)  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.2/ว 2144 ลว 22 พ.ค.66 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2212 ลว 26 พ.ค. 66 โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2023 IYF World Comp (พจ 0023.3/ว2212 ลว 26 พ.ค. 66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
พจ 0023.3/ว2213 ลว 26 พ.ค. 66 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ (Smart Kids) จังหวัดหนองบัวลำภู (พจ 0023.3/ว2213 ลว 26 พ.ค. 66)  [ 26 พ.ค. 2566 ]    
 
   
 
อบต.แหลมรัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านบึงน้อย สายหมู่ 10 ถึง หมู่ [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมรัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านหนองจิกสี สายคลองป่าแดง ถึง [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สามง่าม กิจกรรม โครงการเสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้มีแนวโน้มจะพิก [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.หอไกร [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินปอ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครี้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมือง [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลเมืองเก [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.วังโมกข์ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง ฅ.คนโพธิ์ประทับช้าง ชู 7 ไฮไลท์ ท่องเที่ยวของดีที่ต้องไม่พลาด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.วังทับไทร โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและการจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทับไทร ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับครุภัณฑ์จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณ [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.วังทรายพูน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ ประมาณ 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
 
   
 


ทต.หนองปล้อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการรณรงค์ป้องกันกำจัดยุงลายและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยวิธีเฉพา [ 30 พ.ค. 2566 ]


ทต.หนองปล้อง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สม [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.สากเหล็ก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่อ้าย หมู่ที่ 7 บ้านท่าพิกุล ตำบลสากเหล็ก อำเภอ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.สากเหล็ก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสายัณ รุ่งรักษ์ หมู่ที่ 11 บ้านปากดง ตำบลสากเหล็ก [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.สากเหล็ก จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสาคร โพธิ์หล้า หมู่ที่ ๔ บ้านถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก [ 30 พ.ค. 2566 ]


ทม.พิจิตร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพ [ 30 พ.ค. 2566 ]


ทม.พิจิตร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 เดือน มิถุนายน 2566 [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังทับไทร จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านวังปราง ซอยนายปั่น ชัยวิเศษ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยลงหินคลุก) สายตลองชลประทาน ซี ๗๒ (ช่วงหมู่ที่ ๓ - ซอยนายแหลม - คนึง) หมู่ที่ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายสำเริง คำแก้ว - บ้านนางน้อย ทองชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลวั [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) สายหนองตะเข้ (ช่วงนานางสมคิด - นานายอรรถ ชิมะราช หมู่ที่ 7 ผิ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) บริเวณบ้านนายวิรัตน์ ภู่ระหงษ์ - เขตดงป่าคำ ฝั่งตะวันออก หมู่ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) บริเวณนานางมั่น กาญจนะ - นานายวิฑูรย์ ตงเท่ง หมู่ที่ 7 ผิวจรา [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) บริเวณนาช่างนาค - บริเวณนานายประสาท แก้วสว่าง หมู่ที่ 7 ผิวจ [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) บริเวณที่นานางประนอม - บริเวณทีนาครูบุรี หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) บริเวณที่ นางอนงค์ ศรีโสด - บริเวณที่นายตัน เขมะรัง หมู่ที่ 7 [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) ซอยนายคลาย (ช่วงนายคลาย (ช่วง นางระยอง แก้วสว่าง - นานายบุญมี [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) ช่วงบริเวณที่นานายมนู สุขเกษม - บริเวณที่นานายสังวาลย์ มูลฟู [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) ช่วงบริเวณที่นานายเฉลียว คำแก้ว - บริเวณที่นานายพเยาว์ หมู่ที [ 30 พ.ค. 2566 ]


อบต.วังหว้า จ้างจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง(โดยลงหินคลุก)บริเวณสายหนองน้ำขาว(ช่วงนางปัทมา หมื่นำรมมา-นานางน้อง) หมู่ [ 30 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
ส้มโอท่าข่อย
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
       
 
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มรับแจ้งความเดือดร้อน แบบคำขอแจ้งซ๋อมไฟรายทาง
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 16 ธ.ค. 2563
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-972-4644
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 931,852 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 

facebook
อบต.เมืองเก่า

facebook
อบต.เมืองเก่า
อบต.เมืองเก่า