หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายประกอบด้วยหน่วยงานราชการภายใน ดังนี้
1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานสารบรรณ
  งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
  งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
  งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
  งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
  งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
  งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานการซื้อและการจ้าง
  งานการซ่อมและบำรุงรักษา
  งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
  งานการจำหน่ายพัสดุ
  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
4.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชี ผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)
  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
  งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
  งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
  งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5)ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
 
 
Muangkao Subdistric Administrative Organization
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-972-4644
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-030-389 โทรสาร : 056-844-540
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า
จำนวนผู้เข้าชม 254,029 เริ่มนับ 16 ธ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10